SLIK KAN LØYSINGA VERTA: – Me planlegg å dela Samnanger i soner, der dei mest folkerike områda utgjer indre sone, forklarte næringsutviklar Joachim Mathisen i formannskapsmøtet sist torsdag. Den nye trasportløysinga skal kunna brukast av alle, men er særleg tiltenkt dei som ikkje kjem seg rundt i kommunen på eiga hand.
SLIK KAN LØYSINGA VERTA: – Me planlegg å dela Samnanger i soner, der dei mest folkerike områda utgjer indre sone, forklarte næringsutviklar Joachim Mathisen i formannskapsmøtet sist torsdag. Den nye trasportløysinga skal kunna brukast av alle, men er særleg tiltenkt dei som ikkje kjem seg rundt i kommunen på eiga hand. FOTO: Hallvard Tysse

Ny transportteneste startar til hausten