FOTO: Illustrasjon Scanstockphoto.com

Nær tusen sider med saksdokument til kommunestyret