FLEIRE TILTAK: Mange born går frå Lønnebakken og ned til skulen, difor er det kome opp gjennomkøyring-forbode-skilt ved Gamlehusvegen på begge sider av Dråpeslottet barnehage, opplyser prosjektleiar Tone Tysseland Holmefjord. Det er også laga ein liten parkeringsplass utanfor barnehagen, og ein litt større bak gymsalen til dei som kjem frå denne sida.
FLEIRE TILTAK: Mange born går frå Lønnebakken og ned til skulen, difor er det kome opp gjennomkøyring-forbode-skilt ved Gamlehusvegen på begge sider av Dråpeslottet barnehage, opplyser prosjektleiar Tone Tysseland Holmefjord. Det er også laga ein liten parkeringsplass utanfor barnehagen, og ein litt større bak gymsalen til dei som kjem frå denne sida. FOTO: Bente Dyrøy Bødker

Nytt køyremønster ved barneskulen