ARBEIDER FOR Å FÅ EI LEVEDYKTIG LAKSESTAMME:
Dei har alle kvar sine roller i forvaltninga av Tyssevassdraget. Til saman utgjer dei fagrådet der ulike instansar skal samarbeida for å få liv att i elva. 
Frå venstre: Alv Arne Lyse (Norges jeger- og fiskerlag), Per Ove Hisdal (Samnanger jeger- og fiskerlag), Knut Wiik Vollset (Norce), Knut Harald Frøland (Samnanger kommune), Sissel Mykletun (Eviny, fremst), Thor-Olav Holmefjord (Samnanger jeger- og fiskerlag), Gry Walle (Statsforvaltaren 
i Vestland), 
Marius Kambestad (Norce, bak) og Kjetil Lønborg Jensen (Miljødirektoratet).
Randi Holme (NVE) og Karen Tvedt (Vest vannområde) var ikkje tilstades då biletet vart teke.
ARBEIDER FOR Å FÅ EI LEVEDYKTIG LAKSESTAMME: Dei har alle kvar sine roller i forvaltninga av Tyssevassdraget. Til saman utgjer dei fagrådet der ulike instansar skal samarbeida for å få liv att i elva. Frå venstre: Alv Arne Lyse (Norges jeger- og fiskerlag), Per Ove Hisdal (Samnanger jeger- og fiskerlag), Knut Wiik Vollset (Norce), Knut Harald Frøland (Samnanger kommune), Sissel Mykletun (Eviny, fremst), Thor-Olav Holmefjord (Samnanger jeger- og fiskerlag), Gry Walle (Statsforvaltaren i Vestland), Marius Kambestad (Norce, bak) og Kjetil Lønborg Jensen (Miljødirektoratet). Randi Holme (NVE) og Karen Tvedt (Vest vannområde) var ikkje tilstades då biletet vart teke. FOTO: Hallvard Tysse

-Målet er å kunna opna elva for fiske att