SERIEMEISTRAR: Eikelandsfjorden/Samnanger J14. Bak frå venstre: Oddbjørn Halvorsen, Leah Øygard Eide, Lena Skjelbreid Poirèe, Anna Skjelbreid Poirèe, Amalie Nilsen, Anna Frøland Gaarden Hansen, Synne Gjerde Skulstad, Sverre Skulstad. Framme frå venstre: Sandra Helene Rød Håland, Thea Nilsen, Bella Frøland, Ingeborg Henanger Halvorsen. Fremst: Thea-Luise Kvittingen Lia. Ikkje til stades grunna skade i slutten av kampen: Tora Flaa.
SERIEMEISTRAR: Eikelandsfjorden/Samnanger J14. Bak frå venstre: Oddbjørn Halvorsen, Leah Øygard Eide, Lena Skjelbreid Poirèe, Anna Skjelbreid Poirèe, Amalie Nilsen, Anna Frøland Gaarden Hansen, Synne Gjerde Skulstad, Sverre Skulstad. Framme frå venstre: Sandra Helene Rød Håland, Thea Nilsen, Bella Frøland, Ingeborg Henanger Halvorsen. Fremst: Thea-Luise Kvittingen Lia. Ikkje til stades grunna skade i slutten av kampen: Tora Flaa. FOTO: Tove Gjerde Skulstad

J14 vart seriemeistrar