NETT brannstasjon hove RBG
FOTO: Arkiv

Slit med å finna tomt til ny brannstasjon