SATSAR PÅ NÆRING: Rådmann Ove Sæbø ser fram til at den nye næringsutviklaren er på plass. – Ei viktig oppgåve vert å finna attraktivt næringsareal langs fylkesveg 49, der gjennomgangstrafikken går, seier han.
SATSAR PÅ NÆRING: Rådmann Ove Sæbø ser fram til at den nye næringsutviklaren er på plass. – Ei viktig oppgåve vert å finna attraktivt næringsareal langs fylkesveg 49, der gjennomgangstrafikken går, seier han. FOTO: Arkiv

Manglar areal til nye bedrifter