USIKRE: Formannskapet er i tvil om parkeringsplassen på Nesodden er eit eigna område for ny brannstasjon, og har sendt saka vidare til kommunestyret.
USIKRE: Formannskapet er i tvil om parkeringsplassen på Nesodden er eit eigna område for ny brannstasjon, og har sendt saka vidare til kommunestyret. FOTO: Hallvard Tysse

Stor skepsis til brannstasjon på Nesodden