TOMTA: – Det er dette arealet på Nesodden me meiner kan nyttast til ny brannstasjon, seier kommunalsjef for samfunnsutvikling, Hilde-Lill Våge. Forslaget skal behandlast av formannskapet i morgon.
TOMTA: – Det er dette arealet på Nesodden me meiner kan nyttast til ny brannstasjon, seier kommunalsjef for samfunnsutvikling, Hilde-Lill Våge. Forslaget skal behandlast av formannskapet i morgon. FOTO: Hallvard Tysse

Planlegg ny brannstasjon på Nesodden