MYKKJE TØRRLAGT AREAL: Søndag gjekk folk tur i Kvitingsvatnet. Den lange avstanden mellom vassflata og overløpet innbyr til alternativ bruk av kraftmagasinet.
MYKKJE TØRRLAGT AREAL: Søndag gjekk folk tur i Kvitingsvatnet. Den lange avstanden mellom vassflata og overløpet innbyr til alternativ bruk av kraftmagasinet. FOTO: Hallvard Tysse

No går folk på tur i Kvitingsvatnet