NETT Fretex, tøyinnsamling RBG

Seier nei til Fretex