KRITISK TIL KRAFTPRISANE: – Kvifor skal enkelte kommunar håva inn store summar på straumen medan andre berre får ekstra utgifter, spør leiar i Vestland KrF, Morten Helland. Han tek til orde for mykje strengare styring med kraftomsetninga. Her ved Frøland kraftverk.
KRITISK TIL KRAFTPRISANE: – Kvifor skal enkelte kommunar håva inn store summar på straumen medan andre berre får ekstra utgifter, spør leiar i Vestland KrF, Morten Helland. Han tek til orde for mykje strengare styring med kraftomsetninga. Her ved Frøland kraftverk. FOTO: Hallvard Tysse

– Me må produsera langt meir elektrisitet enn i dag. Spørsmålet er korleis det skal skje.