TIDLEGARE START: Kulturskulerektor Karianne Kayser vil tilby opplæring på korpsinstrument til elevar heilt ned i 2.klasse.
TIDLEGARE START: Kulturskulerektor Karianne Kayser vil tilby opplæring på korpsinstrument til elevar heilt ned i 2.klasse. FOTO: Arkiv

Opnar for andreklassingar i kulturskulen