PUST INN, PUST UT: Medan snøen lava ned utanfor bibliotekvindauga måndag føremiddag, sat deltakarane på yogakurset varmt og godt inne og hadde fokus på å fylla kropp og sinn med ro.
PUST INN, PUST UT: Medan snøen lava ned utanfor bibliotekvindauga måndag føremiddag, sat deltakarane på yogakurset varmt og godt inne og hadde fokus på å fylla kropp og sinn med ro. FOTO: Marianne A. Reistad

– Yoga er ei god motvekt til stress