INNTAKET: Her i Holmane er det bygd ein liten demning i elva for å sikra vasstilførsel i røyrgata. Frå lukehuset kan tilførsla stengjast når det er lite tilsig i vassdraget.
INNTAKET: Her i Holmane er det bygd ein liten demning i elva for å sikra vasstilførsel i røyrgata. Frå lukehuset kan tilførsla stengjast når det er lite tilsig i vassdraget. FOTO: Hallvard Tysse

No er kraftverket i drift