LITT BETRE BEMANNING: Den siste tida har fleire teke kontakt for å vikariera i pleie- og omsorgstenesta.
LITT BETRE BEMANNING: Den siste tida har fleire teke kontakt for å vikariera i pleie- og omsorgstenesta. FOTO: Arkiv

Fleire vil jobba i pleie og omsorg