ENGASJERTE: Under dialogmøtet 16. september prøvde både poltikarane og representantane for dei tilsette å få fram kvar skoen trykkjer. Her er Jarle Tverlid, Oddrun Lemme Sandvin og Hilde Aarvik i ivrig samtale med Ap-politikar Shirin Kvernes Khadoor.
ENGASJERTE: Under dialogmøtet 16. september prøvde både poltikarane og representantane for dei tilsette å få fram kvar skoen trykkjer. Her er Jarle Tverlid, Oddrun Lemme Sandvin og Hilde Aarvik i ivrig samtale med Ap-politikar Shirin Kvernes Khadoor.

«Tilhøvet mellom politikarar og administrasjon er veldig polarisert»