STOR FRAMGANG: Samnanger har klatra 271 plassar på «Åpenhetsbarometeret» sidan 2018. Avdelingsleiar Marianne Soleng på servicesenteret fortel at kommunen har hatt stort fokus på innsyn.
STOR FRAMGANG: Samnanger har klatra 271 plassar på «Åpenhetsbarometeret» sidan 2018. Avdelingsleiar Marianne Soleng på servicesenteret fortel at kommunen har hatt stort fokus på innsyn. FOTO: Arkiv

Samnanger har vorte ein meir open kommune