Til nett

Håp om UKM også i år

Koronasituasjonen gjer det utfordrande å planleggja den årlege kulturmønstringa for born og unge. Men sjølv om årets lokale arrangement truleg vert meir avgrensa enn det bruker å vera, er det berre å begynna å øva, oppmodar kulturskulerektor Karianne Kayser.

Biletet er frå kulturskulen si framføring på Bjørkheim før jul.

Les e-avisa Bestill abonnement