Til nett

Håpar at busstreiken ikkje vert langvarig

Plasstillitsvald Steinar Gjerde (t.v.) i Yrkestrafikkforbundet meiner bussjåførane har vorte hengjande etter i lønsutviklinga. Difor støttar både han og dei andre bussjåførane i Samnanger streiken. Gjerde la også ned arbeidet for 22 år sidan. Då varte konflikten i seks veker. Det håpar han ikkje skjer denne gongen.

Foto: Beate Storsætre

Les e-avisa Bestill abonnement