Til nett

Tjuvfiskarar tekne med villaks i båten

Søndag vart Statens naturoppsyn tilkalla då to personar dreiv tjuviske utanfor elveosen på Tysse. Dei vart tekne med både villfisk og oppdrettsfisk i båten innanfor fredingssona.

Foto: Hartvig Haugen

Les e-avisa Bestill abonnement